Vytauto g. 32, Prienai

Statybos metai – 1970 m.

Naudingasis plotas – 1548,96 kv. m.

Rangos darbus atliko – AB „Axis Industries“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybų techninė priežiūra“

Pagal investicijų planą – 326.361,21 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 296.205,67 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą  - B klasė