Kęstučio g. 77, Prienai

Statybos metai – 1963 m.

Naudingasis plotas – 1076,88 kv. m.

Rangos darbus atliko – AB „Axis Industries“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybų Koordinatoriai“

Pagal investicijų planą – 255.567,08 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina –252.128,91 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą  - B klasė