J. Basanavičiaus g. 10, Prienai

Statybos metai – 1963 m.

Naudingasis plotas – 971,69 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Rūdupis“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 324.706,00 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 313.292,53 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė

Pastato energinio naudingumo klasė po atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė