Statybininkų g. 3, Prienai

Statybos metai – 1977 m.

Naudingasis plotas – 2092,57 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybų koordinatoriai“

Pagal investicijų planą – 670.062,87 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 507.988,19EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C klasė