J. Basanavičiaus g. 19, Prienai

Statybos metai – 1972 m.

Naudingasis plotas – 2547,77 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko UAB „Simnola“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybos dalis“

Pagal investicijų planą – 589.240,00 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 391.528,17 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė

Pastato energinio naudingumo klasė po atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė