Jaunimo g. 9, Balbieriškis

Statybos metai – 1986 m.

Naudingasis plotas – 701,96 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 219.910,51 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 169.324,98 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė

Pastato energinio naudingumo klasė po atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė