Statybininkų g. 9, Prienai

Statybos metai – 1980 m.

Naudingasis plotas – 3579,55 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Rūdupis“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybų koordinatoriai“

Pagal investicijų planą – 1.104.007,22 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 711.346,86 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pastato energinio naudingumo klasė pro atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė