Darbo užmokestis


2023 m. I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius (vnt.) Priskaičiuotas vid. mėn. darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius (vnt.)
Priskaičiuotas vid. mėn. darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų skaičius (vnt.)
Priskaičiuotas vid. mėn. darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų skaičius (vnt.)
Priskaičiuotas vid. mėn. darbo užmokestis (Eur)
Administracija 9 1903 9 1994 5 2510 5 2544
Darbuotojai 30 1154 31 1222 35 1258 32 1405