Logo

Paslaugų kainos, tarifai

.

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje administruojamų daugiabučių namų įkainių tarifai:

Eil. Nr. Paslaugos (įkainio) pavadinimas Išlaidų tarifas (EUR su PVM)
1. Bendrosios nuosavybės administravimas:
1.1. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1000 m2 0,062
1.2. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m2 0,059
1.3. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2 0,056
2. Namų su patogumais bendro naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra 0,100
3. Namų be patogumų bendro naudojimo objektų  nuolatinė techninė priežiūra 0,053

Birštono savivaldybės teritorijoje administruojamų daugiabučių namų įkainių tarifai:

Eil. Nr. Paslaugos (įkainio) pavadinimas Išlaidų tarifas (EUR su PVM)
1. Bendrosios nuosavybės administravimas:
1.1. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1000 m2 0,039
1.2. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m2 0,034
1.2. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2 0,031
2. Nuolatinė techninė priežiūra
2.1. Namai tik su elektros tiekimo tinklais:
2.1.1. Iki 10 metų 0,057
2.1.2. Nuo 10 metų iki 20 metų 0,063
2.1.3. Nuo 20 metų iki 35 metų 0,067
2.1.4. Daugiau kaip 35 metai 0,073
2.2. Namai su elektros, vandens ir nuotekų tiekimo tinklais:
2.2.1. Iki 10 metų 0,067
2.2.2. Nuo 10 metų iki 20 metų 0,088
2.2.3. Nuo 20 metų iki 35 metų 0,095
2.2.4. Daugiau kaip 35 metai 0,102

Daugiabučių gyvenamųjų  namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūros įkainių tarifai:

Šie tarifai apskaičiuojami individualiai kiekvienam namui, vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Prienų ir Birštono savivaldybių tarybų patvirtintais maksimaliais tarifais.