Logo

Paslaugų kainos, tarifai

.

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje administruojamų daugiabučių namų įkainių tarifai:

Eil. Nr. Paslaugos (įkainio) pavadinimas Išlaidų tarifas (EUR su PVM)
1. Bendrosios nuosavybės administravimo tarifas:
1.1. Daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 m2 0,062
1.2. Daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m2 0,059
1.3. Daugiabučių namų, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2 0,056
2. Nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio tarifas:
2.1. Daugiabučių namų su patogumais 0,076
2.2. Daugiabučių namų be patogumų 0,031
3. Techninės priežiūros tarifas nuo 0,0190 iki 0,0241

Birštono savivaldybės teritorijoje administruojamų daugiabučių namų įkainių tarifai:

Eil. Nr. Paslaugos (įkainio) pavadinimas Išlaidų tarifas (EUR su PVM)
1. Bendrosios nuosavybės administravimo tarifas:
1.1. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1000 m2 0,039
1.2. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m2 0,034
1.3. Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2 0,031
2. Nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio tarifas:
2.1. Daugiabučių naamų su patogumais 0,076
2.2. Daugiabučių namų be patogumų 0,031
3. Techninės priežiūros tarifas nuo 0,0190 iki 0,0254

Daugiabučių gyvenamųjų  namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūros įkainių tarifai:

Šie tarifai apskaičiuojami individualiai kiekvienam namui, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Prienų ir Birštono savivaldybių tarybų patvirtintais maksimaliais tarifais.