Logo

Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka”.

2002 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 200 “Dėl pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo”

2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-251 “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”

2010 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-895 “Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo”

2015 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-239 “Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifų nustatymo”

UAB „Prienų butų ūkis” administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės.