Logo

Vytauto g. 49, Jieznas

Statybos metai – 1930 m.

Naudingasis plotas – 361,26 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Simnola“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 113.450,00 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 89.964,71 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė

Pastato energinio naudingumo klasė po atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė