Logo

Stadiono g. 4, Prienai

Statybos metai – 1979 m.

Naudingasis plotas – 3607,54 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Magirnis“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Antikus“

Pagal investicijų planą – 976.555,54 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 671.671,70 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pastato energinio naudingumo klasė po atnaujinimo (modernizavimo) – C klasė