Logo

Vytauto g. 13, Prienai

Statybos metai – 1900 m.

Naudingasis plotas – 679,32 kv. m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Gersta“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 178.241,92 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 137.933,95 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C klasė