Logo

Stadiono g. 8, Prienai

Statybos metai – 1982 m.

Naudingasis plotas – 3368,48 kv. m.

Statybos rangos darbus atlieka – UAB „Rūdupis“

Techninę priežiūrą vykdo – UAB „Antikus“

Pagal investicijų planą – 911.816,49 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 720.969,24 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E klasė