Logo

Vytauto g. 20, Prienai

Statybos metai  - 1963 m.

Naudingasis plotas – 1217,92 kv.m.

Statybos rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą –  318.283,10 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 248.173,18 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C klasė