Logo

Statybininkų g. 11, Prienai

Statybos metai – 1975

Naudingasis plotas – 1046,30 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Gersta“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Antikus“

Pagal investicijų planą – 318.283,10  EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 288.234,10 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C klasė