Logo

Kęstučio g. 75, Prienai

Statybos metai – 1970 m.

Naudingasis plotas – 1845,31 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė– UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 471.131,41 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 465.150,62 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C