Logo

Jaunystės g. 7, Prienai

Statybos metai – 1967 m.

Naudingasis plotas – 552,57 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Sviremsta“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Kelvista“

Pagal investicijų planą – 168.056,92 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 164.931,47 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E

Pasiekta energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – B