Logo

J. Brundzos g. 4, Prienai

Statybos metai – 1961 m.

Naudingasis plotas – 555,41 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Sviremsta“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Kelvista“

Pagal investicijų planą – 140.061,45 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 132.977,79 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D

Pasiekta energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C