Logo

Vytauto g. 36, Prienai

Statybos metai – 1970 m.

Naudingasis plotas – 1029,20 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Rūdupis“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Antikus“

Pagal investicijų planą – 288.350,51 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 288.299,05 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C