Logo

Mokyklos g. 1, Jieznas

Statybos metai – 1973 m.

Naudingasis plotas – 1040,06 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 281.901,65 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 264.768,45 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C