Logo

Jaunimo g. 19, Balbieriškis

Statybos metai – 1982 m.

Naudingasis plotas – 491,34 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Šiltas namas“

Pagal investicijų planą – 125.092,68 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 118.293,20 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D klasė

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C klasė