Logo

Stadiono g. 22, Prienai

Statybos metai – 1986 m.

Naudingasis plotas – 2371,28 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Rūdupis“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Statybų Koordinatoriai“

Pagal investicijų planą – 576.911,49 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 576.014,56 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C