Logo

Statybininkų g. 13, Prienai

Statybos metai – 1976 m.

Naudingasis plotas – 1055,05 kv. m.

Rangos darbus atliko – UAB „Struktūra“

Techninę priežiūrą vykdė – UAB „Prie Lėvens“

Pagal investicijų planą – 318.819,51 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 301.608,87 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C