Logo

Laisvės a. 3/14, Prienai

Statybos metai – 1961 m.

Naudingasis plotas – 974,48 kv. m.

Rangos darbus atlieka – UAB „Sviremsta“

Techninę priežiūrą vykdo – UAB „Antikus“

Pagal investicijų planą – 175.952,85 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 175.558,81 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – D

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – B