Logo

J. Basanavičiaus g. 26, Prienai

Statybos metai  - 1971 m.

Naudingasis plotas – 1274,42 kv.m.

Rangos darbus atliko – UAB „G&J Group“

Techninę priežiūrą atliko – UAB „Statybų Koordinatoriai“

Pagal investicijų planą –  372.251,51 EUR

Statybos rangos darbų su projektavimu kaina – 371.196,71 EUR

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą (modernizavimą) – E

Pasiekta pastato energinio naudingumo klasė įgyvendinus projektą – C