Logo

Birštono savivaldybės teisės aktai

2008 m. balandžio 24 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-114 “Dėl Birštono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų bei daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašo patvirtinimo”

2008 m. balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-100 “Dėl Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklių patvirtinimo”

2008 m. kovo 3 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-28 “Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodikos ir maksimalių tarifų patvirtinimo”

2010 m. gegužės 28 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-89 “Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų patvirtinimo”