Logo

Prienų r. savivaldybės teisės aktai

2015 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-239 “Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifų nustatymo”