Logo

LR teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

Šilumos ūkio įstatymas

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės

1997 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1507 “Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo”

2009 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas “Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”

2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 390 “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo”