Logo

B. Sruogos g. 12, Birštonas, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

PRANEŠIMAS

APIE ORGANIZUOJAMĄ BALSAVIMĄ RAŠTU

2020-03-05

1. Organizatorius – UAB „Prienų butų ūkis“, Kęstučio g. 37, Prienai, tel. Nr. 8-319-52038, el. p. info@prienubu.lt, www.prienubu.lt, asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą – Algis Valatka.

2. Sprendimo organizuoti balsavimą paskelbimo vieta – Birštonas.

3. Svarstomas klausimas:

3.1. Dėl pritarimo DGN, B. Sruogos g. 12, Birštonas, bute Nr. 40 savininkui savo lėšomis parengti projektą, gauti leidimą kapitaliniam remontui (įsirengti duris iš patalpos 40-2 į patalpą 40-4).

4. Balsavimo pradžia – 2020-03-19. Balsavimo pabaiga – 2020-04-02.

5. Biuletenio grąžinimo organizatoriui vieta ir būdai:

5.1. Pristatant į UAB „Prienų butų ūkis“, adresu Kęstučio g. 37, Prienai.

5.2. Paskambinus į UAB „Prienų butų ūkis“ darbo dienomis telefonu 8-626-87588 ir bendrovės atsakingi darbuotojai atvyks į namus paimti balsavimo raštu biuletenio.

5.3. elektroniniu paštu: ramune.barutiene@prienubu.lt.

6. Balsų skaičiavimo data ir vieta – 2020-04-03, UAB „Prienų butų ūkis“.

7. Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija:

Komisijos pirmininkas – Algis Valatka;

Nariai – Šarūnas Levinskas, Ramunė Barutienė ir namo atstovas (patalpų savininkas, kuris raštu pareikš pageidavimą būti balsų skaičiavimo komisijos nariu).

Namo administratorius – UAB „Prienų butų ūkis“